top of page

PODVIG d.o.o.

Sedež podjetja

Celovška cesta 70, p.p. 6030

1000 Ljubljana

Trenutna lokacija

Celovška cesta 43

PODVIG LOGO.jpeg

Telefon

041 950 705

Politika zasebnosti

 

Namen Politike zasebnosti PODVIGA d.o.o. (v nadaljevanju: politika) je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnega mesta Podviga (krscanskeknjige.si) z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

 

PODVIG d.o.o., Celovška cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta podviglj@gmail.com (v nadaljevanju: Podvig ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

 

V podjetju PODVIG d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

 

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih Podvig dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletno mesto podjetja ali mu jih posredujete na drug način.

 

Osnovni pojmi

 

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-pošta, telefonska številka ipd.).

 

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

 

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

 

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

 

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov je PODVIG d.o.o., Celovška cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 

V podjetju Podvig je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu podviglj@gmail.com

 

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se prav tako obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko e-pošte podviglj@gmail.com

 

Osebni podatki

 

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zbira naslednje osebne podatke:

 

osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);

kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije);

podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;

osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda z izpolnitvijo obrazcev, npr. v okviru promocijskih akcij, anket ali prejemanje določenih brezplačnih vsebin;

druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob podani zahtevi na določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve. Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-novic, sodelujete v nagradni igri itd. 

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete tukaj.

 

Ponudnik zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

 

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

 

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 

Obdelava na podlagi zakona

Obdelava na podlagi pogodbe

Obdelava na podlagi privolitve posameznika

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Obdelava na podlagi pogodbe

 

Vaše podatke potrebujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno.

 

V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more zagotoviti izvedbe storitev oziroma dobaviti produktov.

 

Obdelava na podlagi podane privolitve

 

Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogle zagotavljati.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

 

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora. Več o vaših pravicah si lahko preberete v nadaljevanju politike.

 

Obdelava na podlagi zakona

 

Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

 

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene

 

Namen obdelave    

Podrobnejša obrazložitev

Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja

Sem spadajo zlasti obvestila in odgovarjanja na povpraševanja, reševanje pritožb, izpolnjevanje anket ipd. Navedeno obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja podjetja v razmerju do uporabnikov.

Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred pogodbenega odnosa.

V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.

Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-pošte.

V podjetju PODVIG d.o.o. na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov (pravica do ugovora). Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-poštni naslov podviglj@gmail.com Vaše podatke v tem primeru obdelujemo na podlagi zakona.

Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-pošte.

V podjetju PODVIG d.o.o. vas bomo na podlagi dane privolitve obveščali o svojih izdelkih, storitvah, vsebinah, popustih in vsebinah preko e-pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko e-pošte: podviglj@gmail.com ali preko navadne pošte na naslov: Celovška cesta 70, 1000 Ljubljana.

Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij    

V podjetju PODVIG d.o.o. na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo podatke o poslanih in neprevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci nadproporcionalno na daljavo naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nam nastaja poslovna škoda, ki jo želimo preprečiti.

Ko takšne kupce identificiramo, jim v spletni trgovini onemogočimo naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim je omogočeno naročanje izdelkov s takojšnjim predplačilom.

Uporaba spletnega računa in dostop do informacij v okviru GDPR    

Vaše osebne podatke obdelujemo za zagotovitev dostopa in uporabe vašega uporabniškega računa, kar vam omogoča, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in urejate podana soglasja. Prav tako lahko v okviru tega profila dostopate do podatkov o preteklih naročilih, ki ste jih opravili pri vas. Osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa.

Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov    

Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.

Zakonske obveznosti    

Vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

Analiza spletne strani preko Google Analytics

 

Na naši spletni strani uporabljamo Google Analytics, spletno analitično storitev podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), ki nam omogoča nenehno izboljševanje naše spletne strani. Google Analytics uporablja piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Informacije, ki jih piškotek generira o vaši uporabi te spletne strani, se običajno posredujejo Googlovemu strežniku v Evropi (ali državi članici Evropskega gospodarskega prostora), ki poskrbi za anonimizacijo IP naslova, ki izključi osebno referenco. Šele po opravljeni anonimizaciji IP naslova se skrajšani IP naslov posreduje Googlovemu strežniku v ZDA, kjer se shrani. Le v izjemnih primerih se Googlovemu strežniku v ZDA posreduje celoten IP naslov, ki se nato skrajša šele tam. Ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo za anonimno zbiranje IP naslovov (t. i. IP maskiranje). V našem imenu bo Google uporabil zbrane informacije za oceno vaše uporabe spletne strani, oblikovanje poročil o aktivnosti na spletni strani ter omogočenje drugih storitev v zvezi z uporabo spletne strani, ki jih potrebujemo. IP naslov, ki ga vaš brskalnik prenese v kontekstu Google Analytics, se ne kombinira z drugimi Googlovimi podatki. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev vašega brskalnika. Toda poudarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Googlu lahko tudi preprečite zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih generira piškotek in so povezani z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim IP naslovom), tako da naložite in namestite brskalniški vtičnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Lahko pa uporabite spodnjo povezavo, da preprečite pošiljanje podatkov Googlu ali da jih obdeluje Google:

Če želite onemogočiti, kliknite tukaj.

Nameščeni zavrnitveni piškotek preprečuje nadaljnje zbiranje vaših podatkov ob obisku te spletne strani. Dodatne informacije o varstvu podatkov s strani Google Analytics najdete na spletnih povezavah: http://www.google.com/analytics/terms/de.html in http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

 

Hramba osebnih podatkov

 

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

 

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

Podrobneje roke upravljavec opredeljuje v spodnji tabeli:

 

Namen obdelave    

Rok hrambe

Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja

6 mesecev od zaključka komunikacije

Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o nakupu    

5 let od izvršitve pogodbe

Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko emaila ali SMS-a    Do preklica

Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani prodajalcev preko telefona iz fizičen trgovine Društva z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb    

Do preklica

Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij    

5 let od pričetka obdelave

Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami    

Do preklica

Uporaba spletnega računa    

Do preklica

Dostop do posebnih informacij na spletni strani    

Do preklica

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

 

Ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

 

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 

računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;

ponudniki obdelave podatkov in analitike (Salesforce);

vzdrževalci IT sistemov;

ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal, in drugi);

ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

 

Svoboda izbire

 

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati.

 

Posamezniki, ki se želite odjaviti od pošiljanja e-poštnih sporočil Društva, nam to sporočite na e-pošto podviglj@gmail.com. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-pošta, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-pošto podviglj@gmail.com

 

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

 

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki. Več o piškotkih, ki izvajajo to beleženje lahko preberete v nadaljevanju.

 

Piškotki

 

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.

 

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

 

Varnost

 

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske skrbi za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske skrbi za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske skrbi za otroka dal ali odobril privolitev.

 

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na podviglj@gmail.com ali nas pokličite na 041 950 705. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali (skladno z zakonsko ureditvijo) poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

 

V zvezi z obdelavo imate naslednje pravice:

 

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na podviglj@gmail.com.

 

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. ugodnosti za člane ali prilagojeno obveščanje).

 

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

 

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

 

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

 

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

 

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

 

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

 

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

 

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

 

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

 

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,

 

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

 

(c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

 

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

 

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

 

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

 

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

 

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

 

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

 

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu www.svetopismo.si (spodaj).

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

 

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

 

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

 

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

 

Objava sprememb

 

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

 

Posodobljeno: 1. 1. 2021

bottom of page