top of page
Knjiga Zmagoslavje razuma od primera do primera dokazuje, da so se nosilci sodobne globalne dru_be, kakor so na primer ideje razvoja, moderne znanosti, svobodnega odnosa do lastnine in kapitalizma, lahko razvili le v okviru kr__anske kulture.
Z vrsto nadvse zanimivih, pogosto presenetljivih prikazov in z argumenti podprtih razlag nam Rodney Stark prepri_ljivo predstavi klju_no in odlo_ilno vlogo Cerkve v razvoju sodobnega sveta k blaginji, svobodi in napredku ter spo_tovanju _lovekovega dostojanstva.
Knjiga razbije stereotip o mra_nem srednjem veku in nazadnja_kem katoli_kem kr__anstvu. Dokazuje, da so temelji spo_tovanja posameznika in osebne svobode, kapitalizma in demokracije v kr__anstvu. Razum, ki je bil cenjen kot orodje za razumevanje Boga, je postal orodje za razumevanje stvarstva.

Zmagoslavje razuma

€ 24,00Price
  • Naslov izvirnika: The Victory of Reason Zalo_nik: Dru_ina Leto izida: 2012 ISBN: 978-961-222-883-5 _t. strani: 407 Vezava: mehka
Kategorije
bottom of page